Cao đẳng quản lý (Diploma in Management Studies)

Khóa học Cao đẳng quản lý (Diploma in Management Studies) Học viện SIM GE Singapore tương đương đại học năm 1 trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để chuyển tiếp lên khóa học cao hơn (Đại học Xem thêm