Học viện Quản lý Singapore (Singapore Institute of Management – SIM),  là tập đoàn giáo dục đào tạo hàng đầu tại Singapore với một nền tảng giáo dục lâu đời và tiên tiến. Hiện nay, tập đoàn giáo dục SIM có 4 thành viên, gồm viện Giáo Dục Toàn Cầu SIM (SIM Global Education), Đại học Khoa học xã hội – SUSS (Trở thành 1 trong 6 trường Đại học Công lập Singapore), Viện Phát Triển Nhân Lực cấp cao SIM (SIM Professional Development) và Viện QT SIM (SIM IA đào tạo khóa học phổ thông).

Được thành lập năm 1964 bởi Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore với nhiệm vụ chính là nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho Singapore. SIM coi là trường Đại học thứ 7 của Singapore (chỉ sau 6 trường đại học công lập).

 

Là một trong bốn thành viên của tập đoàn giáo dục SIM, trường SIM GE chuyên cung cấp các chương trình đào tạo chứng chỉ, đào tạo trước và sau đại học, phối hợp cùng các đối tác là các trường đại học tại Úc, Anh quốc, Mỹ. Với hơn 50 chương trình đào tạo, nơi đây hiện có khoảng 20.000 sinh viên đang theo học. Sinh viên có thể học tại Singapore và tốt nghiệp với văn bằng do trường đối tác danh tiếng cấp. Các môn học chuyên ngành bao gồm: kinh doanh, truyền thông, tài chính, ngân hàng, kế toán, cung ứng hậu cần, marketing, Công nghệ thông tin, dịch vụ nhà hàng-khách sạn (trong năm 2018), quản lý và tâm lý học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM GE

CÁC PHÍ NGOÀI HỌC PHÍ: (Đã bao gồm 8% Thuế)

  • Phí ghi danh: : 486 SGD
  • Phí Induction :  432 SGD  (Phí  chào đón SV Quốc tế – Hỗ trợ cho SV trước và sau khi đến trường , Bao gồm các hoạt động trải nghiệm học tập cho SV)
  • Phí Phát triển SV:  80 SGD: (Dành cho HS học chương trình CĐ và Đại học. Phí dùng cho các hoạt động giúp  tăng cường khả năng tìm việc)

BẬC DỰ BỊ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN

Chương trình Kỳ nhập học Thời gian Học phí SGD

(Đã bao gồm 8% Thuế)

SIM, Singapore
Khóa học tiếng Anh (Dành cho SV chưa có đủ trình độ tiếng Anh đầu vào). Yêu cầu đầu vào tối thiểu trình độ đạt tương đương IELTS 3.5 – 4.0 (3 level) Tháng

1, 4, 7, 10

2 – 4  tháng S$2,300/2 tháng

(Level 2 hoặc 3)

S$ 4,600/4 tháng

(Level 1+2 Hoặc 2+3)

Khóa dự bị (PCFS) Tháng 4,10 3 tháng S$1,825.20
Khóa dự bị chuyên ngành Quản lý (MFS) Tháng

1, 4, 7, 10

6 tháng S$3,758.40
Khóa dự bị chuyên ngành Công nghệ thông tin (ITFS)
Cao đẳng Nghiên cứu Quản lý (DMS) 15 tháng S$13,073.40
Cao đẳng Kế toán (DAC) Tháng 4,10
Cao đẳng Ngân hàng và Tài chính (DBF)
Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (DIB)
Cao đẳng CNTT (DIT) 12 tháng S$10,648.80
Monash College, Australia
Dự bị đại học Monash (48 tín chỉ) Tháng 1, 7 1 năm S$12,960.00
La Trobe University, Australia
Cử nhân Kinh doanh (Top-up)

·         Quản lý Sự kiện

(Event Management)

·         Du lịch & Khách sạn

(Tourism & Hospitality)

Tháng 1, 7 1,5 năm

(Đối với SV đã hoàn tất CĐ của SIM)

S$23,328.00
RMIT University, Australia
Cử nhân Kinh doanh

• Accountancy

• Management

• Marketing

• Economics and Finance*

• International Business

• Logistics and Supply

Tháng

1, 7

3 năm S$50,025.60
1,5 năm – 2,5 năm

(Đối với SV tốt nghiệp CĐ SIM)  – DAC, DIB, DIT sẽ được giảm 6-11 module tùy chuyên ngành

– DMS sẽ giảm 12 module

S$25,012.80 – S$37,519.20
Cử nhân Truyền thông

(Truyền thông Chuyên nghiệp)

Tháng 7 2 năm S$51,819.26
University of Wollongong, Australia
Cử nhân Khoa học máy tính

• Big Data

• Cyber Security

• Game & Mobile Development

• Digital Systems Security

Tháng

1, 4, 7, 10

3 năm S$37,152.00
2,5 năm

(SV tốt nghiệp CĐ Business của SIM)

S$32,076.00
2 năm

(SV tốt nghiệp CĐ IT của SIM)

S$27,000.00
Cử nhân Khoa học máy tính

(Song ngành)

Digital Systems Security & Big Data
• Digital Systems Security & Cyber
Security
• Big Data & Cyber Security

Tháng

1, 4, 7, 10

3 năm S$39,663.00
2,5 năm

(SV tốt nghiệp CĐ Business của SIM)

S$35,856.00
2 năm

(SV tốt nghiệp CĐ IT của SIM)

S$30,780.00
Cử nhân Kinh doanh Hệ thống máy tính Tháng

1, 4, 7, 10

3 năm S$37,152.00
2,5 năm

(SV tốt nghiệp CĐ Business của SIM)

S$27,000.00
Cử nhân Khoa học Tâm lý Tháng 1, 7 3 năm S$48,211.20
University of London, UK
Bridging Course for Economics, Mathematics and Accounting (EMA) Jun / Jul 2 months S$1,669.20
Bridging Course for Economics, Management, Finance and the Social Sciences (EMFSS) May 2 months S$4,023.20
Chương trình Dự bị Quốc tế (IFP) Tháng 8 1 năm S$18,950.00 (est)
Chứng chỉ Giáo dục nâng cao về Khoa học Xã hội Tháng 9 1 năm S$14,320.00 (est)

 

 

Cử nhân Khoa học (Danh dự) các ngành: (LSE)

• Accounting & Finance

• Finance

• Data Science & Business Analytics

• Business & Management

• Economics

• Economics & Finance

• Economics & Management

• Economics & Politics

• International Relations

• Management & Digital Innovation

Cử nhân Khoa học (Danh dự) các ngành: (Goldsmiths)

• Computer Science

• Computer Science (Machine Learning and Artificial Intelligence)

• Computer Science (Web and Mobile Development)

Tháng 9  

3 năm

S$35,700 (est)
2 năm

(Đối với tốt nghiệp CĐ của SIM)

 

S$24,190 — S$26,890 (est)
Cử nhân Khoa học (Danh dự) các ngành: (Goldsmiths)

• Computer Science

• Computer Science (Machine Learning and Artificial Intelligence)

• Computer Science (Web and Mobile Development)

Tháng 4, 10 3 năm S$43,400 (est)
2 năm

(Đối với tốt nghiệp CĐ của SIM)

S$30,026.96 (est)
University of Birmingham, UK
Preparatory Course in Accounting & Finance Jun 3 months  S$2,106.00
Preparatory Course in Business Apr 3 months
Cử nhân Khoa học (Danh dự)

Chuyên ngành Kế toán và Tài chính (Top-up)

Tháng 9 2 năm

(Đối với SV tốt nghiệp CĐ của SIM)

S$39,398.40
Cử nhân Khoa học (Danh dự)

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Top-up)

Tháng 7
Cử nhân Khoa học (Danh dự) Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Truyền thông (Top-up) S$44,838.36
Cử nhân Khoa học (Danh dự) Quản trị Kinh doanh + Thực tập (Top-up) S$45,500.40
Cử nhân Khoa học (Danh dự) Kinh doanh Quốc tế (Top-up) S$49,567.68
Cử nhân Khoa học (Danh dự) QTKD chuyên ngành Truyền thông + Thực tập 1 năm (Top-up) S$49,127.04
University of Stirling, UK
Preparatory Course May 3 months  S$1,404.00
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) ngành:

• Events Management

• Marketing

• Sports Studies and Marketing

• Retail Marketing

• Digital Marketing (Top-up)

Tháng 8 3 năm S$53,265.60
2 năm

(Đối với SV tốt nghiệp CĐ của SIM và hoàn thành khoá chuyển tiếp 3 tháng)

S$43,545.60

 

 

University at Buffalo, The State University of New York, US
Cử nhân Nghệ thuật

• Communication
• Economics
• International Trade
• Psychology
• Sociology

Cử nhân Khoa học

• Business Administration
• Geographic Information Science

Tháng 1, 5, 8 3 năm

 

S$77,760.00
2-3 năm

(Đối với SV tốt nghiệp CĐ của SIM)

S$49,248.00 – S$77,760.00
Văn Bằng kép

Lấy bằng kép Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) và Cử nhân Nghệ thuật (127-159 tín chỉ)

4 năm S$103,032.00
3 – 4 năm

(Đối với SV tốt nghiệp CĐ của SIM)

S$82,296.00 – S$103,032.00
Văn Bằng kép

Kết hợp Cử nhân Khoa học và Cử nhân nghệ thuật (127 – 159 tín chỉ)

4 năm S$88,776.00
3 – 4 năm

(Đối với SV tốt nghiệp CĐ của SIM)

S$66,096.00 – S$88,776.00

BẬC SAU ĐH/THẠC SỸ

 

Chương trình Kỳ nhập học Thời gian Học phí SGD

(Đã bao gồm 7% Thuế)

ĐH London, UK (Phân viện: Trường Kinh tế học và Khoa học chính trị London)
Chứng chỉ sau ĐH ngành:

·         Kế toán

·         Ngân hàng

·         Phân tích kinh doanh

·         Sáng tạo Kỹ thuật số

·         Tài chính

·         Quan hệ quốc tế

·         Quản lý

·         Chính trị học

·         Kinh tế học

·         Thương mại điện tử &Truyền thông xã hội

·         Khoa học Dữ liệu

Tháng 9 1 năm S$12,400 –
S$12,790
ĐH London, UK (Phân viện: Trường quản lý UCL)
Thạc sĩ

·   Accounting and Financial Management

Tháng 1, 7 1.5 năm S$41,870
·   Professional Accountancy 6 tháng S$19,050

 

ĐH Warwick, UK
Thạc sỹ Khoa học ngành:

●  Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật

●  Quản lý Chuỗi cung ứng và XNK

Tháng 4, 10 1 năm 35,149.50
●  Quản lý Chương trình và Dự án Tháng 10
●  An ninh mạng và Quản lý Tháng 10 35,952
ĐH Birmingham, UK
Thạc sỹ

·      Financial Management

·      International Business

·      Management

 

 

Tháng 10 1 năm S$35,251.20
S$37,065.60
S$31,104.00
S$32,529.60
S$30,196.80
S$31,752.00
Trường quản lý Grenoble, Pháp
Thạc sỹ

·      Management in International
Business

·      Fashion, Design and Luxury
Management

Tháng 10 2 năm S$43,804.80
S$46,008.00

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC TRƯỜNG SIM

*/ ĐỐI VỚI BẬC HỌC DỰ BỊ – CAO ĐẲNG – CỬ NHÂN

Chương trình học Điều kiện nhập học Tiếng Anh
SIM, Singapore
Khóa Dự bị Quản lý ●                    Hoàn thành chương trình Lớp 11 với điểm TBM 6.5 (không tính môn Giáo dục thể chất)

●                    Tốt nghiệp THPT với điểm TBM 6.0 (không tính môn Giáo dục thể chất)

●                    Yêu cầu thêm đối với học sinh dự định học Cao đằng Kế toán/Cao đằng Tài chính ngân hàng: Điểm Toán lớp 10 đạt 50% hoặc Vượt qua bài thi Toán trong chương trình Dự bị

●                    IELTS 5.5 hoặc TOEFL 550 (Paper-based) 79 (iBT)

●                    Vượt qua bài kiểm tra TA của SIM ở trình độ Advanced

*Học sinh không đủ một trong những điều kiện trên sẽ phải hoàn thành khóa TA tại trường

 

Cao đẳng Kế toán (DAC)

Cao đẳng Ngân hàng và Tài chính (DBF)

Tốt nghiệp THPT điểm TBM 6.5

Điểm Toán Lớp 10 đạt 50%

Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (DIB)

Cao đẳng Ngiên cứu Quản lý (DMS)

Tốt nghiệp THPT điểm TBM 6.5
ĐH La Trobe, Australia
Cử nhân Kinh doanh (Top-up)

●                    Quản lý Sự kiện

●                    Du lịch & Khách sạn

Hoàn thành chương trình Diploma tại SIM IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0)
Đại học RMIT, Australia
Cử nhân Kinh doanh các ngành:

Kế toán/ Kinh tế và tài chính

Quản lý Xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng/ Quản lý/ Tiếp thị/ Kinh doanh quốc tế

Tốt nghiệp THPT điểm TBM 8.0 hoặc Hoàn thành chương trình Diploma tại SIM ●                    IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0) hoặc

●                    TOEFL 580 (Paper-based) 92 (iBT) hoặc

●                    Hoàn thành khóa học Cao đẳng/Cao đẳng nâng cao được công nhận được giảng dạy bằng Tiếng Anh

Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp) Tốt nghiệp THPT điểm TBM 8.5 hoặc Hoàn thành chương trình Diploma tại SIM
ĐH Wollongong, Australia
Cử nhân Khoa học máy tính

(Bảo mật hệ thống số)/(Dữ liệu lớn)/(An ninh Mạng)/(Phát triển Game & Di động)

Tốt nghiệp THPT, điểm TB Lớp 12 đạt 7.75 (5 môn chính) hoặc Hoàn thành chương trình Diploma tại SIM ●                    IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0) hoặc

●                    TOEFL iBT 79 (không band nào dưới 18)

Cử nhân Hệ thống thông tin trong Kinh doanh
Cử nhân Khoa học Tâm lý ●                    IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0) hoặc

●                    TOEFL iBT 88 (không band nào dưới 18)

ĐH Birmingham, UK
Cử nhân Khoa học (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Học sinh tốt nghiệp THPT không được vào thẳng, phải học qua Các chương trình Diploma của SIM ●                    IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0) hoặc

●                    Hoàn thành khóa Tiếng Anh tại SIM hoặc

●                    Học sinh tốt nghiệp từ 5 trường Polytechnic Singapore

Cử nhân Khoa học (Danh dự)

●                    Quản trị Kinh doanh

●                    Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Truyền thông

●                    Quản trị Kinh doanh + Thực tập

●                    Kinh doanh Quốc tế

 

ĐH London, UK
Chương trình Dự bị Quốc tế Tốt nghiệp THPT; Điểm TB 3 môn chính và Toán đạt 5.0 ●                    IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0) hoặc

●                    TOEFL iBT 75

Chứng chỉ Đại học về Khoa học Xã hội Tốt nghiệp THPT; Điểm TB 5 môn chính và Toán đạt 5.0 ●                    IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5) hoặc

●                    TOEFL iBT 87

Cử nhân Khoa học (Danh dự) – (LSE)

·         Kế toán và Tài chính

·         Ngân hàng và Tài chính

·         Kinh doanh và Quản lý

·         Kinh tế

·         Kinh tế và Tài chính

·         Khoa học dữ liệu & Phân tích kinh doanh

·         Kinh tế và Quản lý

·         Kinh tế & Chính trị

·         Quan hệ Quốc tế

·         Quản lý và đổi mới kỹ thuật số

Cử nhân khoa học (Danh dự) – Goldsmiths

·         Khoa học máy tính

·         Học máy và trí tuệ nhân tạo

·         Phát triển Web và Mobile

Học sinh tốt nghiệp THPT không được vào thẳng, phải học qua Các chương trình Diploma của SIM hoặc Foundation/Certificate của ĐH London
ĐH Stirling, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) ngành:

·         Marketing Bán lẻ

·         Quản lý Kinh doanh Thể thao

·         Nghiên cứu Thể thao và Marketing

·         Quản lý Sự kiện

Học sinh tốt nghiệp THPT không được vào thẳng, phải học qua Các chương trình Diploma của SIM ●                    IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5) hoặc

●                    TOEFL 567 (Paper-based) iBT 87 hoặc

●                    Hoàn thành khóa Tiếng Anh tại SIM hoặc

●                    Học sinh tốt nghiệp từ 5 trường Polytechnic Singapore

ĐH Buffalo, US
Cử nhân Nghệ thuật

(Truyền thông)/(Kinh tế)/(Thương mại Quốc tế)/(Tâm lý học)/(Xã hội học) (76-120 tín chỉ)

Tốt nghiệp THPT điểm TB 7.0 trở lên hoặc Hoàn thành chương trình Diploma tại SIM ●                    IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0) hoặc

●                    TOEFL 550 (Paper-based) iBT 79

Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) (83-120 tín chỉ)
Văn Bằng kép

Lấy bằng kép Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) và Cử nhân Nghệ thuật (127-159 tín chỉ)

Song Ngành

Chọn bất kỳ hai chuyên ngành từ các chuyên ngành đơn của bằng Cử nhân Nghệ thuật (102-134 tín chỉ)

ĐH Monash, Australia
Năm 1 dự bị đại học (48 tín chỉ) Year 11 – Học bạ – GPA 7.0 ●                    IELTS – 5.5, Viết 5.5 không band nào dưới 5.0; hoặc

●                    TOEFL (Paper-based) từ 471 trở lên; hoặc

●                    TOEFL (Computer-based) từ 52 trở lên hoặc;

●                    Các bằng cấp tiếng Anh quốc tế tương đương khác được phê duyệt bởi Monash College

Year 12 – Bằng tú tài hoặc bằng tốt nghiệp THPT (Upper Secondary School Graduation Diploma/High School Diploma) – GPA 6.5

 

*/ ĐỐI VỚI BẬC HỌC SAU ĐẠI HỌC (POST GRADUATE) – THẠC SỸ

Chương trình học Điều kiện nhập học Tiếng Anh
ĐH London, UK
Chứng chỉ sau ĐH ngành:

·         Kế toán

·         Ngân hàng

·         Phân tích kinh doanh

·         Sáng tạo Kỹ thuật số

·         Tài chính

·         Quan hệ quốc tế

·         Quản lý

·         Chính trị học

·         Kinh tế học

·         Thương mại điện tử và Truyền thông xã hội

·         Khoa học Dữ liệu

Văn bằng chính quy hệ 3 năm được công nhận  + Khóa học yêu cầu về Toán và Tiếng Anh IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
Thạc sĩ Khoa học Kế toán Chuyên nghiệp Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán + Có chứng chỉ ACCA Thành viên của ACCA
ĐH Warwick, UK
Thạc sỹ Khoa học ngành:

●        Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật

●        Quản lý Chuỗi cung ứng và Xuất nhập khẩu

●        Quản lý Chương trình và Dự án

●        An ninh mạng và Quản lý

●        Tốt nghiệp ĐH loại Khá

●        2 Thư giới thiệu của Giáo viên/Lãnh đạo và 1 thư xin học trong đó nêu rõ mục tiêu tham gia chương trình đào tạo sau ĐH

●                    IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0)
ĐH Birmingham, UK
Thạc sỹ Khoa học Kinh doanh quốc tế ●        Tốt nghiệp ĐH loại Khá

●        2 Thư giới thiệu trong đó phải có một thư của giáo viên

●        1 Thư xin học nêu rõ mục tiêu tham gia chương trình đào tạo sau ĐH

●                    IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0) hoặc

●                    TOEFL iBT 88 hoặc

●                    Thi Tiếng Anh Pearson (Học thuật) đạt 59

Thạc sỹ Khoa học

●        Kinh tế học

●        Kinh tế học quốc tế

●        Quản lý

●        Quản lý: Khởi nghiệp và Sáng tạo

●        Quản lý: Lãnh đạo và Thay đổi trong Tổ chức

●        Quản lý: Chiến lược

●        Tốt nghiệp ĐH loại Khá chuyên ngành Kinh doanh, Quản lý hoặc Kinh tế

●        2 Thư giới thiệu trong đó phải có một thư của giáo viên

●        1 Thư xin học nêu rõ mục tiêu tham gia chương trình đào tạo sau ĐH

Trường quản lý Grenoble, Pháp
Thạc sỹ kinh doanh quốc tế ●        Tốt nghiệp ĐH loại giỏi bất kỳ chuyên ngành gì.

●        Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 

IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 88 hoặc

Thi Tiếng Anh Pearson (Học thuật) đạt 63

Chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ số 0983010580 (HN) hoặc 0934676468 (HCM) – Đại diện tuyển sinh chính thức của SIM GE tại Việt Nam để được trợ giúp và tư vấn, làm thủ tục hồ sơ du học Singapore hoàn toàn miễn phí, tặng thẻ đi tầu điện, bus, balo du học và nhiều ưu đãi khác

Giới thiệu SIM Singapore
5 (100%) 3 votes