Trước khi tham gia các lớp học tại Học viện SIM GE, tôi đã rất lo lắng rằng lớp học tại đây sẽ rất lớn. Nhưng khi lần đầu tiên bước chân vào lớp, tôi nhận ra những lo lắng của mình là vô căn cứ.

Quy mô lớp học tương đối thỏa mái và từng sinh viên đều nhận được sự quan tâm từ giáo viên. Lớp học rất hữu ích – giáo viên của tôi đã dạy chúng tôi cách phỏng vấn xin việc, thể hiện, và cách đóng góp ý kiến vào các buổi thảo luận nhóm. Cuối khóa học, chúng tôi nhận được những lá thư giới thiệu từ cô và bất cứ khi nào cần cô sẵn lòng để hỗ trợ. Hơn cả một người thầy, cô là một người bạn thân thiết của chúng tôi

Tôi khá bất ngờ với phương thức giảng bài và hỗ trợ từ giáo viên của SIM
Rate this post