Chương trình Diploma về Kinh doanh Quốc tế Học viện SIM GE cung cấp cho học sinh sự hiểu biết, kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cần thiết để làm việc trong môi trường quốc gia và quốc tế có tính cạnh tranh cao, phức tạp và có nhiều biến đổi. Chương trình sẽ trang bị cho họ những công cụ chuyên biệt trong tiếp thị, kế toán, tài chính, và quản lý tổ chức cần thiết để hiểu được các khía cạnh kinh doanh quốc tế.

Chi tiết cao đẳng kinh doanh quốc tế (Diploma in International Business)

Thời gian học: 15 tháng

Khai giảng: Tháng 4, tháng 10 hằng năm

Học phí: 13,734 SGD (Đã bao gồm thuế 9%)

Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:

 • TOEFL 550 với TWE 4.0 (thi giấy)
 • Hoặc 79 (iBT)
 • Hoặc IELTS 5.5
 • Hoặc SAT 1 tối thiểu 550 điểm (kỹ năng đọc và viết – critical reading and writing)
 • Hoặc Bài kiểm tra Tiếng Anh Pearson 49/100
 • Hoặc Vượt qua Bai kiểm tra Tiếng Anh của SIM Trinh độ Nâng cao
 • Nếu chưa đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh cần tham gia học Tiếng Anh tại SIM (Trình độ 5)

Điều kiện nhập học

1/ Đối với Học sinh Phổ thông

Điểm trung bình Học bạ Trung học phổ thông (Lớp 12) đạt 6.5 (không tính môn Giáo dục thể chất).

2/ Với học sinh Hoàn tất chương trình O hoặc A-level

 • Tối thiểu đậu 5 môn trinh độ ‘O’ GCE (Điểm 1-6).
 • Tiếng Anh tối thiểu đạt ‘B’ trong trường hợp là ngôn ngữ thứ 2 hoặc tối thiểu đạt ‘C’ trong trường hợp là ngôn ngữ thứ 1 để đap ứng yêu cầu về Tiếng Anh.

Cấu trúc chương trình:

 • 15 môn và 1 môn tự chọn
 • 3 học kỳ (Mỗi kỳ 6 tháng)
 • Học từ thứ 2 đến thứ 7. Giảng viên đến lớp 5 lần /tuần
 • Phương pháp đánh giá qua các bài kiểm tra

Các môn học

 • Business Mathematics
 • International Relations
 • Business Accounting
 • Business Management and Communication
 • Business Statistics
 • Commercial Law
 • Cost and Management Accounting
 • Economics for Managers
 • Managing Business Finance
 • Principles of Marketing
 • Export-Import Operations and E-Commerce
 • Global Supply Chain
 • International Finance
 • International HRM
 • Negotiation and Inter-Cultural Management

Môn tự chọn:

 • Overseas Study Programme(up to 4 weeks)

Bằng cấp đạt được:

 • Sinh viên sẽ nhận được Diploma in International Business Degree của Học viện SIM GE
 • Sinh viên tốt nghiệp được chuyển tiếp lên đại học (học thêm từ 1,5 đến 2 năm) để lấy bằng cử nhân.

Có thể bạn quan tâm:

Cao đẳng kinh doanh quốc tế (Diploma in International Business)
5 (100%) 1 vote