Chương trình Cao đẳng (Diploma) của Học viện SIM Singapore tương đương bậc học đại học đại cương. Sau chương trình Cao đẳng, sinh viên sẽ chuyển tiếp lên chương trình đại học để tiếp tục học chuyên ngành mình đăng ký.

Các chương trình cao đẳng của SIM GE

Cao đẳng Công nghệ thông tin (DIT)

Thời gian: 12 tháng

Học phí tham gia chương trình: S$10.648,80

Thời gian nhập học: Tháng 4/ Tháng 10

Bằng Cao đẳng các chuyên ngành

– Kế toán (DAC)

– Tài chính ngân hàng (DBF). Xem chi tiết

– Kinh doanh quốc tế (DIB). Xem chi tiết

Thời gian: 15 tháng

Học phí tham gia chương trình: S$13.073,40

Thời gian nhập học: Tháng 4/ Tháng 10

Cao đẳng Nghiên cứu quản lý (DMS)

Thời gian: 15 tháng

Học phí tham gia chương trình: S$13.073,40

Thời gian nhập học: Tháng 1/ Tháng 4/ Tháng 7/ Tháng 10

Xem chi tiết

Các chương trình cao đẳng của SIM GE
Rate this post